ความมั่งคั่งในองค์พระผู้เป็นเจ้า

ความมั่งคั่งในองค์พระผู้เป็นเจ้า

[1225] ความมั่งคั่งในองค์พระผู้เป็นเจ้า
ครู ศักดิ์ชัย ภู่ตระกูล
: 15 ต.ค. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

ครบรอบคริสตจักร 24 ปี – เราคือผู้ที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้ และได้รับพระพรอย่างมากล้น!

ครบรอบคริสตจักร 24 ปี – เราคือผู้ที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้ และได้รับพระพรอย่างมากล้น!

[1219] เราคือผู้ที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้ และได้รับพระพรอย่างมากล้น!

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 3 ก.ย. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

ชีวิตอธิษฐานของผู้เชื่อ

ชีวิตอธิษฐานของผู้เชื่อ

[1217] ชีวิตอธิษฐานของผู้เชื่อ
อ.ปุณยา ศุภมิตรกฤษณา
: 20 ส.ค. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม