[1219] เราคือผู้ที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้ และได้รับพระพรอย่างมากล้น!

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 3 ก.ย. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม