เดินกับพระเจ้า

เดินกับพระเจ้า

[1238] เดินกับพระเจ้า – ตอนที่ 1: เดินในความรัก
อ.ปุณยา ศุภมิตรกฤษณา
: 28 ม.ค. 2024

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1239] เดินกับพระเจ้า – ตอนที่ 2: เดินในความสว่าง
อ.ภาคภูมิ ศุภมิตรกฤษณา
: 4 ก.พ. 2024

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1240] เดินกับพระเจ้า – ตอนที่ 3: คุณลักษณะของคริสเตียนที่มีปัญญา
ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 11 ก.พ. 2024

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

พระวิญญาณบริสุทธิ์และการอธิษฐาน

พระวิญญาณบริสุทธิ์และการอธิษฐาน

[1236] พระวิญญาณบริสุทธิ์และการอธิษฐาน

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 14 ม.ค. 2024

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

คำเทศนาปีใหม่ – จะมีปีที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไร

คำเทศนาปีใหม่ – จะมีปีที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไร

[1235] คำเทศนาปีใหม่ – จะมีปีที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไร

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 7 ม.ค. 2024

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

งานคริสต์มาส: พระเยซู องค์พระผู้ช่วยให้รอด

งานคริสต์มาส: พระเยซู องค์พระผู้ช่วยให้รอด

[1233] งานคริสต์มาส: พระเยซู องค์พระผู้ช่วยให้รอด

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 24 ธ.ค. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม