พระโลหิตล้ำค่าของพระเยซู

[1257] พระโลหิตล้ำค่าของพระเยซู

ศจ.คริสโตเฟอร์ อาลัม
: 16 มิ.ย. 2024

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

สามคุณลักษณะที่นำไปสู่ชีวิตที่ได้รับพระพร

สามคุณลักษณะที่นำไปสู่ชีวิตที่ได้รับพระพร

[1256] สามคุณลักษณะที่นำไปสู่ชีวิตที่ได้รับพระพร

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 9 มิ.ย. 2024

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

จงสรรเสริญพระเจ้าและอย่าลืมพระราชกิจทั้งปวงของพระองค์

จงสรรเสริญพระเจ้าและอย่าลืมพระราชกิจทั้งปวงของพระองค์

[1254] จงสรรเสริญพระเจ้าและอย่าลืมพระราชกิจทั้งปวงของพระองค์

อ.ปุณยา ศุภมิตรกฤษณา
: 26 พ.ค. 2024

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

ชีวิตที่เป็นอิสระจากความกังวล

ชีวิตที่เป็นอิสระจากความกังวล

[1253] สิ่งที่ชีวิตที่เป็นอิสระจากความกังวล

อ.ปุณยา ศุภมิตรกฤษณา
: 19 พ.ค. 2024

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

เอาชนะทุกอุปสรรค ด้วยกำลังขององค์พระผู้เป็นเจ้า

เอาชนะทุกอุปสรรค ด้วยกำลังขององค์พระผู้เป็นเจ้า

[1253] เอาชนะทุกอุปสรรค ด้วยกำลังขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ครู ศักดิ์ชัย ภู่ตระกูล
: 12 พ.ค. 2024

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม