ถวายทรัพย์

ท่านสามารถบริจาคหรือถวายทรัพย์
โดยโอนเงินเข้าบัญชีของพันธกิจผ่านทางหมายเลขบัญชี
หรือ ระบบ Mobile Banking

สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม