[1203] สิ่งที่พระเยซูสอนเกี่ยวกับการอธิษฐาน
ตอนที่ 1: ชีวิตการอธิษฐานที่ประสบความสำเร็จสร้างขึ้นบนพระวจนะ

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 07 พ.ค. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1204] สิ่งที่พระเยซูสอนเกี่ยวกับการอธิษฐาน ตอนที่ 2

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 14 พ.ค. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1205] สิ่งที่พระเยซูสอนเกี่ยวกับการอธิษฐาน ตอนที่ 3: ภายในที่ลี้ลับแห่งการอธิษฐาน

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 21 พ.ค. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1206] สิ่งที่พระเยซูสอนเกี่ยวกับการอธิษฐาน ตอนที่ 4
ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 28 พ.ค. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1207] สิ่งที่พระเยซูสอนเกี่ยวกับการอธิษฐาน ตอนที่ 5

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 7 มิ.ย. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1208] สิ่งที่พระเยซูสอนเกี่ยวกับการอธิษฐาน ตอนที่ 6

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 11 มิ.ย. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1209] สิ่งที่พระเยซูสอนเกี่ยวกับการอธิษฐาน ตอนที่ 7

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 18 มิ.ย. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม