[1238] เดินกับพระเจ้า – ตอนที่ 1: เดินในความรัก
อ.ปุณยา ศุภมิตรกฤษณา
: 28 ม.ค. 2024

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1239] เดินกับพระเจ้า – ตอนที่ 2: เดินในความสว่าง
อ.ภาคภูมิ ศุภมิตรกฤษณา
: 4 ก.พ. 2024

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1240] เดินกับพระเจ้า – ตอนที่ 3: คุณลักษณะของคริสเตียนที่มีปัญญา
ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 11 ก.พ. 2024

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1242] เดินกับพระเจ้า – ตอนที่ 4: หนึ่งเดียวกันเพื่อพระคริสต์
 

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 25 ก.พ. 2024

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1244] เดินกับพระเจ้า – ตอนที่ 5: หนึ่งเดียวกันเพื่อพระคริสต์ 2

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 10 มี.ค. 2024

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม