[1142] ท่านเป็นไท – ตอนที่ 1: แผนแห่งการทรงไถ่ของพระเจ้า
ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 6 มี.ค. 2022

MP3

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1143] ท่านเป็นไท – ตอนที่ 2: เพราะเหตุใดพระเยซูจึงทรงไถ่เรา
ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 13 มี.ค. 2022

MP3

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1144] ท่านเป็นไท – ตอนที่ 3 : เพราะเหตุใดพระเยซูจึงทรงไถ่เรา : ตำแหน่งและสิทธิพิเศษ
ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 20 มี.ค. 2022

MP3

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1145] ท่านเป็นไท – ตอนที่ 4 : เพราะเหตุใดพระเยซูจึงทรงไถ่เรา – กระตือรือร้นเพื่อพระเจ้า

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 10 เม.ย. 2022

MP3

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1146] ท่านเป็นไท – ตอนที่ 5 : คำเทศนาสำหรับวันอีสเตอร์ : ชัยชนะเหนือความมืด

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 17 เม.ย. 2022

MP3

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1147] ท่านเป็นไท – ตอนที่ 6 : สิทธิอำนาจเหนือความมืด

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 24 เม.ษ. 2022

MP3

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1148] ท่านเป็นไท – ตอนที่ 7 : ท่านได้รับการไถ่จากความเจ็บป่วยแล้ว

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 8 พ.ค. 2022

MP3

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1149] ท่านเป็นไท – ตอนที่ 8 : พระเยซูทรงไถ่ท่านจากความยากจน

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 15 พ.ค. 2022

MP3

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม