[1196] จากไม้กางเขนสู่บัลลังก์ ตอนที่ 1 – การเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างมีชัย
ครู ศักดิ์ชัย ภู่ตระกูล
: 19 มี.ค. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
[1197] จากไม้กางเขนสู่บัลลังก์ ตอนที่ 2 – ปัสกา
อ.ภาคภูมิ ศุภมิตรกฤษณา
: 26 มี.ค. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
[1198] จากไม้กางเขนสู่บัลลังก์ ตอนที่ 3 – บนไม้กางเขน
อ.ปุณยา ศุภมิตรกฤษณา
: 2 เม.ย. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1199] จากไม้กางเขนสู่บัลลังก์ ตอนที่ 4 – มาและดู – ไปและบอก

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 9 เม.ย. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1200] จากไม้กางเขนสู่บัลลังก์ ตอนที่ 5 – ครอบครองดุจกษัตริย์

ครู ศักดิ์ชัย ภู่ตระกูล
: 16 เม.ย. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1201] จากไม้กางเขนสู่บัลลังก์ ตอนที่ 6 – วันเพ็นเทคอสต์

อ.ปุณยา ศุภมิตรกฤษณา
: 23 เม.ย. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม