[1211] เอาชนะความขุ่นเคืองใจ – ตอนที่ 1 : ตัดสินใจที่จะเอาชนะความขุ่นเคืองใจ

อ.ปุณยา ศุภมิตรกฤษณา
: 02 ก.ค. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1213] เอาชนะความขุ่นเคืองใจ – ตอนที่ 2 : ปกป้องชีวิตของท่านจากความขุ่นเคืองใจ

อ.ปุณยา ศุภมิตรกฤษณา
: 16 ก.ค. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม