[1068] การทรงนำ  ตอนที่ 1 แสงสว่างส่องทางของข้าพระองค์


ศจ. ชารอน ฮิกกินบะธัม
: 27 ก.ย. 2020

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
[1069] การทรงนำ  ตอนที่ 2 ผู้ทรงนำอยู่ภายในท่าน


ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 4 ต.ค. 2020

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1070] การทรงนำ  ตอนที่ 3 พยานภายใน


ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 11 ต.ค. 2020

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1071] การทรงนำ  ตอนที่ 4 เสียงภายใน


ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 18 ต.ค. 2020

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1072] การทรงนำ  ตอนที่ 5 เสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์


ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 25 ต.ค. 2020

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1073] การทรงนำ  ตอนที่ 6 การเรียนรู้ที่จะได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 1


ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 1 พ.ย. 2020

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1074] การทรงนำ  ตอนที่ 7 การเรียนรู้ที่จะได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 2


ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 8 พ.ย. 2020

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1075] การทรงนำ  ตอนที่ 8 การเรียนรู้ที่จะได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 3


ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 15 พ.ย. 2020

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1076] การทรงนำ  ตอนที่ 9 วิธีการนำต่าง ๆ ที่พระเจ้าไม่ใช้


ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 22 พ.ย. 2020

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1077] การทรงนำ  ตอนที่ 10 วิธีอื่นๆ ที่พระเจ้าทรงนำเรา


ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 29 พ.ย. 2020

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม