[1108] ท่านพูดอะไรอยู่? ตอนที่ 1 – การสารภาพ 4 ประเภท
ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 4 ก.ค. 2021

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
[1109] ท่านพูดอะไรอยู่? ตอนที่ 2 – ฤทธิ์อำนาจแห่งคำพูดของคุณ

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 11 ก.ค. 2021

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1110] ท่านพูดอะไรอยู่? – ตอนที่ 3 ท่านสามารถเข้าสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาได้

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 18 ก.ค. 2021

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1111] ท่านพูดอะไรอยู่? – ตอนที่ 4 ท่านพูดอะไรถึงตัวเองอยู่?

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 25 ก.ค. 2021

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

 [1113] ท่านพูดอะไรอยู่? – ตอนที่ 5 สิ่งที่ท่านมีในพระเยซูคริสต์ 01

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 8 ส.ค. 2021

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1115] ท่านพูดอะไรอยู่? – ตอนที่ 6 สิ่งที่ท่านมีในพระเยซูคริสต์ 02

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 22 ส.ค. 2021

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1116] ท่านพูดอะไรอยู่? – ตอนที่ 7 คำพูดของคนฉลาด

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 29 ส.ค. 2021

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม