[1030] เส้นทางสู่ปีที่ยิ่งใหญ่
ตอนที่ 1 เส้นทางสู่ปีที่ยิ่งใหญ่

 

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 29 ธ.ค 2019

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
[1031] เส้นทางสู่ปีที่ยิ่งใหญ่
ตอนที่ 2 มั่นใจในพระเจ้า!
ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 5 ม.ค 2020

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
[1033] เส้นทางสู่ปีที่ยิ่งใหญ่
ตอนที่ 3 รอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 19 ม.ค 2020

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม