[1137] อวยพรประเทศไทย ตอนที่ 1

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 31 ม.ค. 2022

MP3

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1138] อวยพรประเทศไทย ตอนที่ 2 หลักการที่เปี่ยมด้วยฤทธิ์เดช

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 6 ก.พ. 2022

MP3

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

Power Point

พาวเวอร์พ้อยท์