[1214] ดำเนินชีวิตอยู่ในแผนงานของพระเจ้า
ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 30 ก.ค. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1218] ดำเนินชีวิตอยู่ในแผนงานของพระเจ้า –
ตอนที่ 2: คำพูดของท่านกำหนดเส้นทางชีวิตของท่าน

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 27 ส.ค. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1220] ดำเนินชีวิตอยู่ในแผนงานของพระเจ้า –
ตอนที่ 3: การค้นพบแผนงานของพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่าน

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 10 ก.ย. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1221] ดำเนินชีวิตอยู่ในแผนงานของพระเจ้า –
ตอนที่ 4: เพราะเหตุใดจึงต้องดำเนินชีวิตอยู่ในแผนงานของพระเจ้า?

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 17 ก.ย. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม