[1027] เฉลิมฉลองคริสต์มา ตอนที่1 เครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบ

 

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 8 ธ.ค 2019

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
[1028] เฉลิมฉลองคริสต์มา ตอนที่2 จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยซู

 

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 15 ธ.ค 2019

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1029] เฉลิมฉลองคริสต์มา ตอนที่3 พระเจ้าทรงอยู่กับท่าน

 

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 22 ธ.ค 2019

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม