[954] ครอบครัวแข็งแกร่ง
ตอนที่ 1 ชีวิตที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 1 ก.ค 2018

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเติมคำ

[955] ครอบครัวแข็งแกร่ง
ตอนที่ 2 ตามพระฉายของพระองค์

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 8 ก.ค 2018

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเติมคำ

[955] ครอบครัวแข็งแกร่ง
ตอนที่ 3 ระบบระเบียบของพระเจ้าสำหรับครอบครัว

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 8 ก.ค 2018

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเติมคำ

[955] ครอบครัวแข็งแกร่ง
ตอนที่ 4 บทบาทของสามีและภรรยา

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 8 ก.ค 2018

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเติมคำ

[956] ครอบครัวแข็งแกร่ง
ตอนที่ 5 การต่อสู้เพื่อครอบครัวที่ยอดเยี่ยม

ศจ. จิม เฮอร์ริ่ง
: 15 ก.ค 2018

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเติมคำ

[957] ครอบครัวแข็งแกร่ง
ตอนที่ 6 การสร้างครอบครัวที่แข็งแกร่งผ่านทางคำพูด

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 22 ก.ค 2018

MP3

รอบเช้า

MP3

รอบบ่าย

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเติมคำ

[958] ครอบครัวแข็งแกร่ง
ตอนที่ 7 เราคือครอบครัว เราคือพี่น้องในพระคริสต์

ศจ. ชารอน ฮิกกินบะธัม
: 29 ก.ค 2018

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม