ท่านมีการเจิม ตอนที่ 1 การเจิมคืออะไร
ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 9 มิ.ย 2019

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
ท่านมีการเจิม ตอนที่ 2 การเจิมที่อยู่ภายใน

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 23 มิ.ย 2019

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

ท่านมีการเจิม ตอนที่ 3 การเจิมทั่วไป

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 30 มิ.ย 2019

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

ท่านมีการเจิม ตอนที่ 4 การเจิมเจาะจงสำหรับงานรับใช้

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 4 ส.ค. 2019

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

ท่านมีการเจิม ตอนที่ 5 การเจิมในที่ประชุม

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 25 ส.ค. 2019

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม