[1139] การเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง
ศจ. โจ เพอร์เซลล์
: 13 ก.พ. 2022

MP3

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม