[906] เชื่อว่ามือของท่านได้รับการเจิม

ศจ. เควิน เฮมมิ่งเวย์
: 30 ก.ค. 2017

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเติมคำ