[905] คลื่อนไปสู่ชีวิตใหม

ตอนที่ 1

ศจ. แกรี่ ฮอสแมน
: 23 ก.ค. 2017

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเติมคำ

[907] คลื่อนไปสู่ชีวิตใหม

ตอนที่ 2

ศจ. แกรี่ ฮอสแมน
:  6 ส.ค. 2017

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเติมคำ