[1140] พระเจ้าของท่านคือพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

อาจารย์ ปุณยา ศุภมิตรกฤษณา
: 20 ก.พ. 2022

MP3

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม