[932] ท่านมีของประทาน

ตอนที่ 1: พระเจ้าทรงประทานของประทานแก่ท่านแล้ว

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 28 ม.ค. 2018

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเติมคำ