[1012]  ติดสนิทกับพระบิดา

 

ครู ภาคภูมิ ศุภมิตรกฤษณา
: 18 ส.ค 2019

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเติมคำ