[919] ดาเนียลมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 29 ต.ค. 2017

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเติมคำ