[1170] ให้เราลุกขึ้นสร้าง ฉลองครบรอบ 23 ปี คริสตจักรเรมากรุงเทพฯ
ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 18 ก.ย. 2022
โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม