[939] จะทำอย่างไรเมื่อท่านไม่เข้าใจพระเจ้า

ศจ. ชารอน ฮิกกินบะธัม
: 18 มี.ค. 2018

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม