[918] ค่ายคริสตจักร 2017 เพื่อพระองค์

พระประสงค์ที่เปี่ยมด้วยฤทธิ์เดช – ตอนที่ 1

ศจ. แกรี่ ฮอสแมน
: 21 ต.ค. 2017

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

 ค่ายคริสตจักร 2017 เพื่อพระองค์

พระประสงค์ที่เปี่ยมด้วยฤทธิ์เดช ตอนที่ 2

ศจ. เควิน เฮมมิ่งเวย์
: 22 ต.ค. 2017

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

 ค่ายคริสตจักร 2017 เพื่อพระองค์

ตอนที่ 3: ผลกระทบอันเปี่ยมด้วยฤทธิ์เดช
บทที่ 1: ตั้งปณิธานที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 23 ต.ค. 2017

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม