[1019]  คำเทศนาชุดภารกิจที่เป็นไปได้ : อวยพรประเทศไทย
บทที่ 1: คริสตจักรในศตวรรษที่ 21 ควรดูเป็นเช่นไร?

ศจ. แกรี่ คราว
: 6 ต.ค 2019

I

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม