[1082] ความหวังสำหรับปีใหม่ ตอนที่ 1 คาดหวังสิ่งยิ่งใหญ่ในปี 2021


ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 3 ม.ค. 2021

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1083] ความหวังสำหรับปีใหม่ ตอนที่ 2 เชื่อสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในปี 2021


ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 10 ม.ค. 2021

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม