[1008] คริสเตียนที่แท้จริงเป็นเช่นไร

 

ศาสนาจารย์ จิม เฮอร์ริ่ง
: 21 ก.ค 2019

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม