[940] การเปิดเผยสำแดง 3 ประการ ที่คริสเตียนทุกคนต้องรู้เพื่อประสบความสำเร็จ
ศจ. แทด เกรเกอร์ริค
: 25 มี.ค. 2018

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม