กิจกรรมในอนาคต

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรของศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทย ประจำปี 2020 เพื่อเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง 13 ท่านที่ได้บากบั่นศึกษาพระวจนะของพระเจ้าตามการทรงเรียกของพระองค์ และร่วมรับฟังพระวจนะของพระเจ้าผ่านทาง ศจ.แกรี่ ฮอสแมน คณบดีศูนย์อบรมฯ เรมาประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2020 เวลา19.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ คริสตจักรเรมากรุงเทพฯ โครงการบางกอกสแควร์ ถ.พระราม 3 โทร. 02-295-2061-3