ตารางกิจกรรม

ตารางการประชุมวันอาทิตย์ :

 

09.15 – 09.45 : อธิษฐานยามเช้า

10.00 – 12.00 : พิธีประชุมหลัก (เทศนาเป็นภาษาอังกฤษ และแปลเป็นภาษาไทย)

11.00 – 12.00 : การประชุมกลุ่มวัยรุ่น (ทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของเดือน)

12.00 – 13.00 : รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 : ชั้นเรียนภาคบ่าย: ชั้นเรียนพันธกิจซึมซับ (ภาษาไทย)