สถานที่ตั้ง

ศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทย

762/2 โครงการบางกอกสแควร์ อาคาร C ชั้น2
ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120

โทร : (02) 295-2061-3
แฟกซ์ : (02) 295-2064