สถานที่ตั้ง

ศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทย

762/2 โครงการบางกอกสแควร์ อาคาร C ชั้น2
ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120

โทร : เบอร์ศูนย์อบรมเรมาประเทศไทย 02-295-2061-3