วิธีการสมัครเรียนหลักสูตรเรียนจากบ้านผ่าน Zoom

ขณะนี้ทางศูนย์อบรมฯ กำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2022

ท่านสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2022

ขั้นตอนการสมัคร :

  1. คลิกลิงก์นี้  https://forms.gle/6VaW2bYctVKxHsng7  เพื่อกรอกใบสมัคร
  2. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่
  • รูปถ่าย (หน้าตรง ปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน)
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) / สำเนาการหย่า (ถ้ามี) / สำเนาการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

* และส่งเอกสารมาที่ rbtct@rhemathailand.org

  1. ส่งลิงก์นี้  https://forms.gle/cAkBV8TqFmnA2CF37  ให้ศิษยาภิบาลของท่านเพื่อกรอกใบรับรองศิษยาภิบาล
  2. รอการติดต่อและแจ้งผลจากเจ้าหน้าที่ หากไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านหลังจากที่ท่านส่งใบสมัครไปแล้ว 2 วัน กรุณาติดต่อมาที่ rbtct@rhemathailand.org หรือโทร 02-2952061-3

หมายเหตุ: ทางศูนย์อบรมฯ จะพิจารณาการสมัครของนักศึกษาเมื่อได้รับเอกสารประกอบการสมัครอย่างครบถ้วน

หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ rbtct@rhemathailand.org หรือส่งข้อความมาทาง Messenger ที่เฟซบุ๊กเพจ Rhema Thailand หรือโทร 02-2952061-3