ดาวน์โหลดคำเทศนา

ท่านสามารถเลือกรับฟังหรือดาวน์โหลดคำเทศนา

จากการประชุมของคริสตจักรเรมาฯ ได้ที่นี่

วิทยาลัยพระคริสตธรรมเรมากรุงเทพฯ

ศูนย์อบรมเพื่อความเป็นเลิศในงานรับใช้

พระเยซูกล่าวว่า ”แล้วพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่า ‘ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากหนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่’ มัทธิว 9:37

COME ON IN!

ตารางการประชุมวันอาทิตย์:

08.30น.-08:45น.       การประชุมอธิฐาน  ห้องเรียนชั้น 1 (ห้องซ้ายมือ)

09.00น.-09:45น.       โรงเรียนพระคัมภีร์วันอาทิตย์

10.00น.-12.00น.       การประชุมคริสตจักรวันอาทิตย์

12.00น.-13.00น.        รับประทานอาหารด้วยกัน

13.00น.-16.00น.       การประชุมหรือการอบรมต่างๆ (เฉพาะบางสัปดาห์)

Contact

โทรศัพท์

065-612-0840

02-295-2061-3

เวลาทำการ

วันจันทร์- วันพฤหัสบดี

เวลา 08.30-16.30 น.

อีเมล

rhemathailand

ที่อยู่

เรมาประเทศไทย

ตู้ ป.ณ. 175 ไปรษณีย์ยานนาวา

กรุงเทพฯ 10120