ดาวน์โหลดคำเทศนา

ท่านสามารถเลือกรับฟังหรือดาวน์โหลดคำเทศนา

จากการประชุมของคริสตจักรเรมาฯ ได้ที่นี่

ศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทย

ศูนย์อบรมเพื่อความเป็นเลิศในงานรับใช้

พระเยซูกล่าวว่า ”แล้วพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่า ‘ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากหนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่’ มัทธิว 9:37

COME ON IN!

ตารางการประชุมวันอาทิตย์:

09.30 – 11.00  พิธีประชุมนมัสการ รอบ 1

11.15 – 12.00  ชั้นเรียน รร.พระคัมภีร์ฯ ชม.1

12.00 – 12.45  รับประทานอาหารเที่ยง

12.45 – 13.30   ชั้นเรียน รร.พระคัมภีร์ฯ ชม.2

13.45 – 15.15   พิธีประชุมนมัสการ รอบ 2

Contact

โทรศัพท์

065-612-0840

02-295-2061-3 วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 08.30-16.30 น.

อีเมล

rhemathailand

ที่อยู่

เรมาประเทศไทย

ตู้ ป.ณ. 175 ไปรษณีย์ยานนาวา

กรุงเทพฯ 10120