วัตถุประสงค์ของคริสตจักร

เพื่อยกชูพระเจ้าและถวายพระสิริแด่พระองค์

เพื่อนำคนที่ยังหลงหายให้กลับมาคืนดีกับพระเจ้า

เพื่อสร้างสาวกที่เข้มแข็ง

ฝึกฝนอบรมและเตรียมผู้รับใช้แห่งความเป็นเลิศให้พร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวในยุคสุดท้าย

กิจกรรมในอนาคต

ดาวน์โหลดคำเทศนา

ท่านสามารถเลือกรับฟังหรือดาวน์โหลดคำเทศนา

จากการประชุมของคริสตจักรเรมาฯ ได้ที่นี่

ศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทย

ศูนย์อบรมเพื่อความเป็นเลิศในงานรับใช้

พระเยซูกล่าวว่า ”แล้วพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่า ‘ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากหนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่’ มัทธิว 9:37

COME ON IN!

ตารางการประชุมวันอาทิตย์:

09.15 – 09.45   อธิษฐานยามเช้า

10.00 – 12.00   พิธีประชุมหลัก (เทศนาเป็นภาษาอังกฤษ และแปลเป็นภาษาไทย)

11.00 – 12.00   การประชุมกลุ่มวัยรุ่น (ทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของเดือน)

12.00 – 13.00   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00   ชั้นเรียนพระคัมภีร์ภาคบ่าย (ภาษาไทย)

Contact

โทรศัพท์

02-295-2061-3 / 065-612-0840

อีเมล

rhemathailand

ที่อยู่

เรมาไทยแลนด์

ตู้ ป.ณ. 175 ไปรษณีย์ยานนาวา

กรุงเทพฯ 10120