ยินดีต้อนรับเข้าสู่

เรมาประเทศไทย

วิทยาลัยพระคริสตธรรม
เรมากรุงเทพฯ

วิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศในงานรับใช้

’พระเยซูกล่าวว่า’ แล้วพระองค์ก็ตรัสกับเหล่าสาวกว่า
“งานเก็บเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยนัก

เพราะฉะนั้นจงทูลขอพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว

ให้ส่งคนงานมายังทุ่งแห่งการเก็บเกี่ยวของพระองค์”
มัทธิว 9:37-38

คริสตจักร เรมากรุงเทพฯ

นำความหวัง การรักษา และความช่วยเหลือไปยังโลกที่กำลังบาดเจ็บ

เราบอกความจริงแก่ท่านว่าหากผู้ใดสั่งภูเขาลูกนี้ว่า ‘จงทิ้งตัวลงทะเลไป’ และใจไม่สงสัยเลยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่เขาพูดก็จะเป็นจริงตามนั้น

มาระโก 11:23

มูลนิธิชีวิตมั่นคง

เสริมสร้างชีวิตผู้คน เพื่อเสริมสร้างสังคม

คนใจกว้างจะเจริญรุ่งเรือง

ผู้ที่นำความชุ่มชื่นไปสู่คนอื่น
ก็จะได้รับความชุ่มชื่น
สุภาษิต 11:25

เรมา บุ๊คสโตร์
ร้านหนังสือคริสเตียน

• การเกิดใหม่
• การเกิดใหม่

ศจ.เคนเนธ อี เฮกิน

• ยาของพระเจ้า
• ยาของพระเจ้า

ศจ.เคนเนธ อี เฮกิน

• ธรรมชาติทั้งสามส่วนของมนุษย์
• ธรรมชาติทั้งสามส่วนของมนุษย์

ศจ.เคนเนธ อี เฮกิน

• ประตูสู่ความเชื่อ
• ประตูสู่ความเชื่อ

ศจ.เคนเนธ อี เฮกิน

• น้ำพระทัยของพระเจ้าในการอธิษฐาน
• น้ำพระทัยของพระเจ้าในการอธิษฐาน

ศจ.เคนเนธ อี เฮกิน

• เพราะเหตุใดจึงควรพูดภาษาแปลกๆ
• เพราะเหตุใดจึงควรพูดภาษาแปลกๆ

ศจ.เคนเนธ อี เฮกิน

• คำพูด
• คำพูด

ศจ.เคนเนธ อี เฮกิน

• 7 ประการที่ควรรู้เกี่ยวกับการหายโรคทางพระเจ้า
• 7 ประการที่ควรรู้เกี่ยวกับการหายโรคทางพระเจ้า

ศจ.เคนเนธ อี เฮกิน

• สิทธิอำนาจของผู้เชื่อ
• สิทธิอำนาจของผู้เชื่อ

ศจ.เคนเนธ อี เฮกิน

• พระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวกับการรักษาโรคของพระเจ้า
• พระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวกับการรักษาโรคของพระเจ้า

ศจ.เคนเนธ อี เฮกิน

• ในพระองค์
• ในพระองค์

ศจ.เคนเนธ อี เฮกิน

• ความคิดที่ถูกหรือผิด
• ความคิดที่ถูกหรือผิด

ศจ.เคนเนธ อี เฮกิน

• ไถ่แล้ว
• ไถ่แล้ว

ศจ.เคนเนธ อี เฮกิน

• ขั้นตอนสู่การอธิษฐานที่ได้รับคำตอบ
• ขั้นตอนสู่การอธิษฐานที่ได้รับคำตอบ

ศจ.เคนเนธ อี เฮกิน

• วิธีการรักษาโรคตามพระคัมภีร์
• วิธีการรักษาโรคตามพระคัมภีร์

ศจ.เคนเนธ อี เฮกิน

เฟสบุ๊ค เรมา บุ๊คสโตร์

ดาวน์โหลดคำเทศนา

ท่านสามารถ รับฟัง อ่านโครงราง และ ดาวน์โหลด ได้ที่นี่

ความชื่นชมยินดี

อ.ภาคภูมิ ศุภมิตรกฎษณา

ให้เกียรติคุณแม่

ศจ. รีเบคก้า ซันโฮล์ม

อย่ายอมแพ้

อ.ภาคภูมิ ศุภมิตรกฎษณา

ตารางการประชุมวันอาทิตย์

08.30- 08.45น.

การประชุมอธิษฐาน
(ห้องเรียนชั้น 1)

09.00- 09.45น.

โรงเรียนพระคัมภีร์วันอาทิตย์

10.00- 12.00น.

การประชุมคริสตจักรวันอาทิตย์

12.00- 13.00น.

รับประทานอาหารด้วยกัน

13.00- 16.00น.

การประชุมหรือการอบรมต่างๆ (เฉพาะบางสัปดาห์)

ติดต่อเรา

เบอร์เรมาประเทศไทย 02-295-2061-3

เบอร์ฉุกเฉิน 065-612-0840

คริสตจักรเรมากรุงเทพฯ
762/2 โครงการบางกอกสแควร์ อาคาร C ชั้น2
ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
RHEMA Thailand ตู้ ป.ณ. 175
ไปรษณีย์ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ส่งข้อความถึงเรา

Google Map