ถวายทรัพย์

หากท่านต้องการที่จะเป็นพระพรให้กับคริสตจักรพระคริสตธรรมเรมากรุงเทพฯ หรือ
ศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทย ท่านสามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน

ศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทย
ตู้ ป.ณ. 175 ไปรษณีย์ยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
หรือ 
โทร: 02-295-2061-3 ขอสาย อาจารย์กอล์ฟ
Email : Rhema Thailand