ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์

คุณสามารถเลือกฟังหรือดาวน์โหลดคำเทศนาจากเมนู “คำเทศนา”
โดยการเลือกคำเทศนาที่คุณต้องการจะบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ,
โปรดคลิกปุ่ม “PDF” หรือฟังคำเทศนาตอนนี้คลิก “MP3”

[778] : คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

Lesson 1 : Getting To Know Your Heavenly Father

18 Jan 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF
[779] : คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

Lesson 2 : You Are Born Again

1 Feb 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF
[780] : คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

Lesson 3 : This New Life

8 Feb 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF
[782] : คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

Lesson 4 : Thinking Like God

22 Feb 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF
[785] : คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

Lesson 5 :Your Supernatural Helper- The Baptism Of The Holy Spirit

8 Mar 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF
คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

Lesson 6 : I am a Christian – The Importance Of Water Baptism

19 April 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF
[791] : คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

Lesson 7 : You are righteous Pt.1

19 April 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF
[792] : คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

Lesson 7 : You are righteous Pt.2

26 April 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF
[793] : คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

Lesson 8 : God answers prayer

3 May 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF
[795] : คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

Lesson 9 : The power of god’s world

17 May 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF
[797] : คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

Lesson 10 : The importance of fellowship and the local church

31 May 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF
[798] : คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

Lesson 11 : Living by faith

7 June 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF
[799] : คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

Lesson 12 : Spreading The Good News : Sharing The Good News of Jesus with Others

14 June 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF
[800] : คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

Lesson 13 : Love-The Way to Victory

21 June 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF
[801] : คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

Lesson 14 : Forgiveness

28 June 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF
[802] : คำเทศนาชุด “ก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ First Step with Jesus Christ”

Lesson 15 : God’s Plan For Prosperity

5 July 2015 | By: Pastor Keith Higginbotham

MP3
PDF