ตารางเรียน 2021-2022

เทอม 1:  9 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2021

วิชา ผู้สอน วันที่
1. คริสตจักรท้องถิ่น ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม 9 – 12 พ.ย. 2021
2. ความเจริญรุ่งเรืองตามพระคัมภีร์ ศจ. สตีฟ ชูป 16 – 19 พ.ย. 2021
3. สำรวจพันธสัญญาใหม่ ศจ. เฮเลน วอลทัน 23 – 26 พ.ย. 2021
4. พระคุณและความรักของพระเจ้า อ. ปุณยา ศุภมิตรกฤษณา 30 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2021

เทอม 2 :  7 ธันวาคม 2021 – 14 มกราคม 2022

วิชา ผู้สอน วันที่
1. เทศนา 3 ศจ. ชมพูนุท จุ่นเจริญ 7 – 9 ธ.ค. 2021
2. ชีวิตแห่งการสรรเสริญ ครูศักดิ์ชัย ภู่ตระกูล 14 – 17 ธ.ค. 2021
3. ยุคสุดท้าย  ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม 4 – 7 ม.ค. 2022
4. การตีความหมายพระคัมภีร์  ศจ. โจ เพอร์เซล 11 – 14 ม.ค. 2022

เทอม 3 :  18 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2022

วิชา ผู้สอน วันที่
1. หลักข้อเชื่อตามพระคัมภีร์  ศจ. เมอร์วิน วอลทัน 18 – 21 ม.ค. 2022
2. การเจิม  ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม 25 – 28 ม.ค. 2022
3. ประวัติศาสตร์คริสตจักร  ศจ. จิม โฮแซค 1 – 4 ก.พ. 2022
4. หลักการผู้นำ 1  ศจ. แกรี่ คราวล์ 8 – 11 ก.พ. 2022

เทอม 4 : 15 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2022

วิชา ผู้สอน วันที่
1. พันธสัญญาโลหิต ศจ. นาธาน กอนไม 15 – 18 ก.พ. 2022
2. ชีวิตแห่งเกียรติยศ อ. ปุณยา ศุภมิตรกฤษณา 22 – 25 ก.พ. 2022
3. คริสตจักรแห่งชัยชนะ ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม 1 – 4 มี.ค. 2022