ตารางเรียน 2021-2022

เทอม 1:  17 พฤษภาคม  –  10 มิถุนายน 2022

วิชา ผู้สอน วันที่
1. พระวิญญาณบริสุทธิ์และการทรงนำ อาจารย์ปุณยา ศุภมิตรกฤษณา 17 – 20 พ.ค.. 2022
2. ความจริงแห่งการทรงไถ่ 1 ศจ. เอิร์ล กลิสซัน 24 -27 พ.ค. 2022
3. พันธกิจเด็ก ศจ. ชมพูนุท จุ่นเจริญ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2022
4. การอธิษฐานตามพระคัมภีร์ 2 ศจ. มาร์วิน โยเดอร์ 7 – 10  มิ.ย. 2022

เทอม 2 :    14 มิถุนายน  –  8 กรกฎาคม 2022

วิชา ผู้สอน วันที่
1. เตรียมคำเทศนา ศจ. ซินดี้ แมคคินนีย์ 14 – 17  มิ.ย. 2022
2. ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ศจ. เคิร์ก ดูบัวส์ 21 – 24 มิ.ย.  2022
3. พระธรรมเอเฟซัส ศจ. มาร์วิน โยเดอร์ 28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2022
4. การศึกษาและค้นคว้าพระคัมภีร์ ศจ. เมอร์วิน วอลตัน 5 – 8 ก.ค. 2022

เทอม 3 :  12 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2022

วิชา ผู้สอน วันที่
1. ของประทานงานรับใช้ ศจ. แกรี่ ฮอสแมน 12 – 15 ก.ค. 2022
2. ไม่มีชั้นเรียน            – 19 – 22 ก.ค. 2022
3. สันติสุขทางการเงิน ศจ. เมอร์วิน วอลตัน 25 – 27 ก.ค. 2022
4. การศึกษาและค้นคว้าพระคัมภีร์ ศจ. เมอร์วิน วอลตัน 2 – 5 ส.ค. 2022

เทอม 4 : 9 สิงหาคม – 5 กันยายน 2022

วิชา ผู้สอน วันที่
1. เทศนา 1 ศจ.ชมพูนุท จุ่นเจริญ 9 – 11 ส.ค. 2022
2. ความจริงแห่งการทรงไถ่ 2 ศจ. แกรี่ ฮอสแมน 16 – 19  ส.ค. 2022
3. การอธิษฐานตามพระคัมภีร์ 2 ศจ. มาร์วิน โยเดอร์ 23 – 26  ส.ค. 2022
4. ชีวิตสมรสและครอบครัวคริสเตียน ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม 30 ส.ค. – 2 ก.ย. 2022