ครบรอบคริสตจักร 24 ปี – เราคือผู้ที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้ และได้รับพระพรอย่างมากล้น!

ครบรอบคริสตจักร 24 ปี – เราคือผู้ที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้ และได้รับพระพรอย่างมากล้น!

[1219] เราคือผู้ที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้ และได้รับพระพรอย่างมากล้น!

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 3 ก.ย. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

ชีวิตอธิษฐานของผู้เชื่อ

ชีวิตอธิษฐานของผู้เชื่อ

[1217] ชีวิตอธิษฐานของผู้เชื่อ
อ.ปุณยา ศุภมิตรกฤษณา
: 20 ส.ค. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

สุภาพสตรีผู้หว่านเมล็ด

สุภาพสตรีผู้หว่านเมล็ด

[1216] สุภาพสตรีผู้หว่านเมล็ด
ศจ.ชารอน ฮิกกินบะธัม
: 13 ส.ค. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

ดำเนินชีวิตอยู่ในแผนงานของพระเจ้า

ดำเนินชีวิตอยู่ในแผนงานของพระเจ้า

[1214] ดำเนินชีวิตอยู่ในแผนงานของพระเจ้า
ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 30 ก.ค. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1218] ดำเนินชีวิตอยู่ในแผนงานของพระเจ้า –
ตอนที่ 2: คำพูดของท่านกำหนดเส้นทางชีวิตของท่าน

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 27 ส.ค. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1220] ดำเนินชีวิตอยู่ในแผนงานของพระเจ้า –
ตอนที่ 3: การค้นพบแผนงานของพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่าน

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 10 ก.ย. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1221] ดำเนินชีวิตอยู่ในแผนงานของพระเจ้า –
ตอนที่ 4: เพราะเหตุใดจึงต้องดำเนินชีวิตอยู่ในแผนงานของพระเจ้า?

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 17 ก.ย. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม