[1203] สิ่งที่พระเยซูสอนเกี่ยวกับการอธิษฐาน
ตอนที่ 1: ชีวิตการอธิษฐานที่ประสบความสำเร็จสร้างขึ้นบนพระวจนะ

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 07 พ.ค. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1204] สิ่งที่พระเยซูสอนเกี่ยวกับการอธิษฐาน ตอนที่ 2

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 14 พ.ค. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1205] สิ่งที่พระเยซูสอนเกี่ยวกับการอธิษฐาน ตอนที่ 3: ภายในที่ลี้ลับแห่งการอธิษฐาน

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 21 พ.ค. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1206] สิ่งที่พระเยซูสอนเกี่ยวกับการอธิษฐาน ตอนที่ 4
ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 28 พ.ค. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม