[1196] จากไม้กางเขนสู่บัลลังก์ ตอนที่ 1 – การเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างมีชัย

ครู ศักดิ์ชัย ภู่ตระกูล
: 19 มี.ค. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1197] จากไม้กางเขนสู่บัลลังก์ ตอนที่ 2 – ปัสกา
อ.ภาคภูมิ ศุภมิตรกฤษณา
: 26 มี.ค. 2023

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม