ชุดคำเทศนา : ท่านสามารถเอาชนะได้

ชุดคำเทศนา : ท่านสามารถเอาชนะได้

[1084] ตอน 1 ท่านสามารถเอาชนะความกังวลได้


ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 17 ม.ค. 2021

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
[1085] ตอน 2 ท่านสามารถเอาชนะความสงสัยได้


ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 24 ม.ค. 2021

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
[1086] ตอน 3 ท่านสามารถเอาชนะความกลัวได้


ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 31 ม.ค. 2021

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
[1087] ตอน 4 ท่านสามารถเอาชนะการทดลองได้


อาจารย์ ปุณยา ศุภมิตรกฤษณา
: 7 ก.พ. 2021

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
[1089] ตอน 5 ท่านสามารถเอาชนะความทุกข์ยาก และปัญหาได้


ครู ศักดิ์ชัย ภู่ตระกูล
: 21 ก.พ. 2021

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
[1091] ตอนที่ 6 หลักการตามพระคัมภีร์ที่จำเป็นต่อการเอาชนะ


ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 7 มี.ค. 2021

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

ชุดคำเทศนา : ความหวังสำหรับปีใหม่

ชุดคำเทศนา : ความหวังสำหรับปีใหม่

[1082] ความหวังสำหรับปีใหม่ ตอนที่ 1 คาดหวังสิ่งยิ่งใหญ่ในปี 2021


ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 3 ม.ค. 2021

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

[1083] ความหวังสำหรับปีใหม่ ตอนที่ 2 เชื่อสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในปี 2021


ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 10 ม.ค. 2021

MP3

WORD

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม