อวยพรประเทศไทย ตอนที่ 1-2

อวยพรประเทศไทย ตอนที่ 1-2

[1021] อวยพรประเทศไทย
ตอนที่ 1: โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์

 

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 3 ต.ค 2019
I

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม
[1022] อวยพรประเทศไทย
ตอนที่ 2.1: โดยการวางมือให้คนเจ็บป่วย

 

ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
: 28 ต.ค 2019
I

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม

คำเทศนาชุดภารกิจที่เป็นไปได้

คำเทศนาชุดภารกิจที่เป็นไปได้

[1019]  คำเทศนาชุดภารกิจที่เป็นไปได้ : อวยพรประเทศไทย
บทที่ 1: คริสตจักรในศตวรรษที่ 21 ควรดูเป็นเช่นไร?

ศจ. แกรี่ คราว
: 6 ต.ค 2019

I

MP3

PDF

โครงร่างคำเทศนาฉบับเต็ม