ทำลายสถิติ ตอนที่ 7 : ไม่ – มีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านจำเป็นต้องกล่าวคำปฏิเสธ