หน้าหลัก
ศูนย์อบรมเพื่อความเป็นเลิศในงานรับใช้
 
   
 
 

Watch Rhema Events Live
 

Podcasts, Word of Faith Magazine, and more…
 

Church Listings in USA
 
 
  ตารางการเรียนการสอนของศูนย์อบรมฯ
   
   
หลักสูตรรายวิชาของศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2016-2017
วิชา
ผู้สอน
วันที่
 
เทอม 1
1. สัมมนาพระวิญญาณบริสุทธิ์
ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
31 ต.ค. - 4 พ.ย.
2. ความชอบธรรม
ศจ. แกรี่ ฮอสแมน
7 พ.ย. - 11 พ.ย.
3. คุณลักษณะของผู้เชื่อ
ศจ. เทรซี่ อาร์เซนนอท
14 พ.ย. - 18 พ.ย.
4. วิญญาณศาสตร์
ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
21 พ.ย. - 25 พ.ย.
 
เทอม 2
1. หลักการก่อร่างฝ่ายวิญญาณ
ศจ. เทรซี่ อาร์เซนนอท
28 พ.ย. - 1 ธ.ค.
2. เทศนา
อ. ชมพูนุท จุ่นเจริญ
6 ธ.ค. - 9 ธ.ค.
3. สิทธิอำนาจของผู้เชื่อ
ศจ. เดวิด เชอร์ริล
13 ธ.ค. - 16 ธ.ค.
 
เทอม 3
1. พันธกิจช่วยเหลือ
ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
9 ม.ค. - 13 ม.ค.
2. บทนำสู่พระวิญญาณบริสุทธิ์
ศจ. แกรี่ ฮอสแมน
16 ม.ค. - 20 ม.ค.
3. พื้นฐานความเชื่อ 1
ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
23 ม.ค. - 27 ม.ค.
4. การอธิษฐานตามพระคัมภีร์ 1
ศจ. เดวิด เชอร์ริล
30 ม.ค. - 3 ก.พ.
 
เทอม 4
1. พื้นฐานความเชื่อ 2
ศจ. แกรี่ ฮอสแมน
6 ก.พ. - 10 ก.พ.
2. พื้นฐานชีวิตคริสเตียน
ศจ. สเตซี่ เชอร์ริล
13 ก.พ. - 17 ก.พ.
3. การประกาศส่วนตัว
ศจ. เดวิด เชอร์ริล
20 ก.พ. - 24 ก.พ.
4. สำรวจพันธสัญญาเดิม
ศจ. สเตซี่ เชอร์ริล
27 ก.พ. - 3 มี.ค.
5. พระคริสต์ผู้ทรงรักษา
ศจ. เจสัน ยังเกอร์
6 มี.ค. - 10 มี.ค.