หน้าหลัก
ศูนย์อบรมเพื่อความเป็นเลิศในงานรับใช้
 
   
 
 

Watch Rhema Events Live
 

Podcasts, Word of Faith Magazine, and more…
 

Church Listings in USA
 
 
  ตารางการเรียนการสอนของศูนย์อบรมฯ
   
   
หลักสูตรรายวิชาของศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2019
วิชา
ผู้สอน
วันที่
 
เทอม 1
1.พระวิญญาณบริสุทธิ์และการทรงนำ
ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
13 -17 พ.ค.
2. พระธรรมเอเฟซัส
ศจ. แกรี่ ฮอสแมน
20 - 24 พ.ค.
3. การศึกษาและค้นคว้าพระคัมภีร์
ศจ. ศรัญญา ฮอสแมน
27 - 31 พ.ค.
4. จริยธรรมในงานรับใช้
ศจ. แกรี่ ฮอสแมน
3 - 7 มิ.ย.
 
เทอม 2
1. การแนะนำการให้คำปรึกษาตามพระคัมภีร์
ครู โยทะกา โสภาบุตร
10 - 14 มิ.ย.
2. ความจริงแห่งการทรงไถ่ 1
ศจ. แกรี่ ฮอสแมน
17 - 21 มิ.ย.
3. ของประทานงานรับใช้
ศจ. สตีฟ ชูป
24 - 28 มิ.ย.
4. การอธิษฐานตามพระคัมภีร์ 2
ศจ. ชารอน ฮิกกินบะธัม
1 - 5 ก.ค.
 
เทอม 3
1. พันธกิจเด็ก
ศจ. ชมพูนุท จุ่นเจริญ
8 - 12 ก.ค.
2. เตรียมคำเทศนา
ศจ. โจ เพอร์เซลล์
15 - 19 ก.ค.
3. ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์์
ศจ. จิม เฮอร์ริ่ง
22 - 26 ก.ค.
4. เตรียมงานพันธกิจเด็ก
ศจ. ชมพูนุท จุ่นเจริญ
30 ก.ค.- 2 ส.ค.
 
เทอม 4
1. เทศนา 1
ศจ. ชมพูนุท จุ่นเจริญ
5 - 9 ส.ค.
2. ความจริงแห่งการทรงไถ่ 2
ครู ปุณยา ศุภมิตรกฤษณา
13 - 16 ส.ค.
3. ภาคสนาม
-
19 - 23 ส.ค.
4. ชีวิตสมรสและครอบครัวคริสเตียน
ศจ. คีธ ฮิกกินบะธัม
26 - 30 ส.ค.