หน้าหลัก
นำความหวัง การรักษา และความช่วยเหลือไปยังโลกที่กำลังบาดเจ็บ
 
 
 

Watch Rhema Events Live
 

Podcasts, Word of Faith Magazine, and more…
 

Church Listings in USA
 
   
 
 
 สถานที่ตั้งและจัดประชุมคริสตจักรเรมากรุงเทพฯ
   
       
 

   
       
 
คำแนะนำสำหรับสถานที่นมัสการแห่งใหม่ของคริสตจักรเรมากรุงเทพฯ

คริสตจักรฯ ได้ย้ายสถานที่นมัสการแห่งใหม่ คือ 762/2 โครงการบางกอกสแควร์
อาคาร C ชั้น 2 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โดย
เริ่มใช้นมัสการครั้งแรก ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2016 จึงขอเรียนให้สมาชิกทุกท่านทราบ ดังนี้

1. การเดินทาง ท่านสามารถดูจากแผนที่ที่ตั้งด้านล่างเอกสารนี้

รถโดยสารสาธารณะ : สาย89, รถปรับอากาศสาย 205 และ BRT สถานีวัดปริวาส
รถโดยยนต์ส่วนตัว :
-
มาจากคลองเตย ขับเข้าเส้นทางถนนพระราม 3 ขับตรงไปจนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา(สำนักงานใหญ่), ตึกเอสวีทาวเวอร์ และ วัดด่าน จากวัดด่านขับไปอีกประมาณ 500 เมตร จะถึงโครงการบางกอกสแควร์ อยู่ติดกับวัดปริวาส ซอยพระราม3 ซอย30
-
มาจากท่าพระ ถนนรัชดาภิเษก ข้ามสะพานพระราม3 ขับตรงมาถึงแยกถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ตัดกับถนนพระราม3 กลับรถใต้สะพานข้ามแยกแล้วขับตรงไปผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา(สำนักงานใหญ่), ตึกเอสวีทาวเวอร์ และ วัดด่าน จากวัดด่านขับไปอีกประมาณ 500 เมตร จะถึงโครงการบางกอกสแควร์ อยู่ติดกับวัดปริวาส ซอยพระราม3 ซอย30

2. ตารางกิจกรรมในวันอาทิตย์ (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017)

 

08.00-09.50       ชั้นเรียนภาคเช้า: ชั้นเรียนพันธกิจซึมซับ (ภาษาอังกฤษ) สถานที่ ชั้น 1
ชั้นเรียนก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์, ชั้นเรียนการสร้างสาวก, ชั้นเรียนการเตรียมรับใช้, ชั้นเรียนการนำฝ่ายวิญญาณ
09.15-09.45       อธิษฐานยามเช้า  ชั้น 1
09.30-09.50       ห้องต้อนรับ ภาษาอังกฤษ ชั้น 1
ห้องต้อนรับ ภาษาไทย ชั้น 2
10.00-12.00       พิธีประชุมหลัก ชั้น 2
12.00-13.00       รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00       ชั้นเรียนภาคบ่าย: ชั้นเรียนพันธกิจซึมซับ (ภาษาไทย)
สถานที่ ชั้น 1

ชั้นเรียนก้าวแรกกับองค์พระเยซูคริสต์ ชั้น 1
ชั้นเรียนการสร้างสาวก  ชั้น 1
ชั้นเรียนในอนาคต: ชั้นเรียนการเตรียมรับใช้, ชั้นเรียนการนำฝ่ายวิญญาณ

การประชุมกลุ่มวัยรุ่น  ชั้น 1


 แผนที่ โครงการบางกอกสแควร์กลับไปที่ข้อมูลคริสตจักรเรมากรุงเทพฯ


762/2 โครงการบางกอกสแควร์ อาคาร C ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

ตู้ ปณ. 175 ไปรษณีย์ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร (02) 295-2061-3 
แฟกซ์ (02) 295-2064

Email : Rhema Thailand