หน้าหลัก
นำความหวัง การรักษา และความช่วยเหลือไปยังโลกที่กำลังบาดเจ็บ
 
 
 

Watch Rhema Events Live
 

Podcasts, Word of Faith Magazine, and more…
 

Church Listings in USA
 
     
 
 
 ประวัติคริสตจักร
   
       
 

คริสตจักรพระคริสตธรรมเรมากรุงเทพฯ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดย ศจ.แกรี่ คราว และภรรยา ซึ่งท่านได้เดินทางมายังประเทศไทยครั้งแรก

เมื่อปี พ.ศ.2538 พระเจ้าได้ทรงมอบภาระใจให้ท่านก่อตั้งคริสตจักรที่กรุงเทพฯ โดยเน้นการประกาศพันธกิจและการอบรมคริสเตียน ด้วยเหตุนี้ ศจ.แกรี่ คราว และ ครอบครัว จึงเดินทางกลับมายังประเทศไทยอีกครั้ง เพื่อทำตามนิมิตที่พระเจ้าได้ทรงให้ท่าน

คริสตจักรพระคริสตธรรมเรมากรุงเทพฯ เป็นคริสตจักรที่อยู่ในเครือของคริสตจักรพระคริสตธรรมเรมา เมืองทัลซ่า รัฐโอกลาโฮมา สหรัฐอเมริกา ซึ่งมี ศจ. เคนเนธ ดับบลิว เฮกิน เป็นศิษยาภิบาล

คริสตจักรพระคริสตธรรมเรมากรุงเทพฯ ได้เริ่มพิธีนมัสการครั้งแรก ในวันที่ 5 กันยายน 1999 โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญที่จะให้ความรัก ของพระเจ้าและพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ได้มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนที่อยู่ในประเทศไทย และนอกจากนั้นยังเป็นความปราถนา ของคริสตจักรฯ ที่จะมีส่วนในการช่วยผู้ที่ยังหลงหาย และขณะเดียวกันยังช่วยอบรมและเตรียมคริสเตียนให้พร้อมที่จะทำงานรับใช้พระเจ้าได้