หน้าหลัก
นำความหวัง การรักษา และความช่วยเหลือไปยังโลกที่กำลังบาดเจ็บ
 
 
 

Watch Rhema Events Live
 

Podcasts, Word of Faith Magazine, and more…
 

Church Listings in USA
 
     
 
 
วัตถุประสงค์ของคริสตจักร
   
       
 
1. เพื่อยกชูพระเจ้าและถวายพระสิริแด่พระองค์
   
       
 
2. เพื่อนำคนที่ยังหลงหายให้กลับมาคืนดีกับพระเจ้า
   
       
  3. เพื่อสร้างสาวกที่เข้มแข็ง    
       
  4. ฝึกฝนอบรมและเตรียมผู้รับใช้แห่งความเป็นเลิศให้พร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวในยุคสุดท้าย