หน้าหลัก
 
 
   
 
 

Watch Rhema Events Live
 

Podcasts, Word of Faith Magazine, and more…
 

Church Listings in USA
 
   ถวายทรัพย์
 
หากท่านต้องการที่จะเป็นพระพรให้กับคริสตจักรพระคริสตธรรมเรมากรุงเทพฯ หรือ
ศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทย ท่านสามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน

ศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทย
ตู้ ป.ณ. 175 ไปรษณีย์ยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120

หรือ
โทรศัพท์: 02-295-2061-3 ขอสาย อาจารย์กอล์ฟ
Email : Rhema Thailand
กรณีฉุกเฉิน และต้องการติดต่อในวันที่สำนักงานปิด  โทร. 087-029-7360